ลาวใต้ หลี่ผี คลองพะเพ็ง ปากเซ จำปาสัก ปราสาทวัดภู
| หลวงพระบาง | เวียงจันทน์ | วังเวียง | ประเทศลาว | ทัวร์ลาว|
| หน้าแรก | Tour-Program | Promotion | FAQ | เกี่ยวกับเรา | sitemap | BLOG |

Sample menu:

หลวงพระบาง :

January 23, 2009:

การเดินทางไป หลวงพระบาง

หลวงพระบาง เมืองลาวเหนือ อยู่ในทางหลวง 13 เหนือ ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ 380 กิโลเมตร แผนที่การเิดินทาง ต้องผ่านเมืองหลักๆ 14 เมือง กว่าจะไปถึงเมืองหลวงพระบาง สนใจข้อมูลเมืองหลวงพระบาง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »

Lao Update:

29 October, 2008:

เงินกีบ

ค่าเงินกีบ ของลาว อยู่ที่ 240 กีบ ต่อ 1 บาท ถือว่าค่าเงินของ ไทยแข็งมาก แลกเป็นเงินลาวได้ น้อย เพราะฉะนั้นตอน เข้าไปท่องเที่ยวร้านค้า จะรับเป็นเงินกีบมากกว่า

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »

Lao news:

2009:
ทัวร์ ท่องเที่ยวประเทศลาว รับประกันการเดินทางใน
วงเงิน 1 ล้านบาท ประกันการเดินทางโดย
ประกัน aig

ลาวใต้ ปากเซ วัดภู จำปาสัก น้ำตกหลี่ผี

คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดผาส้วม ไร่ชา

ลาวใต้เป็นแหล่งของน้ำตกขนาดใหญ่ เนื่องจากใกล้ทะเลความชื้นสูง ฝนตกชุก และเป็นปลายทางของแม่น้ำโขง ก่อนจะ ไหลลงสู่ทะเล มีน้ำมากเกือบตลอดปี เราจะพาคุณไปพบกับธรรมชาติอันงดงามและน่าเกรงขามของสายน้ำยิ่งใหญ่แห่งเอเซีย นอนโรงแรมระดับสามดาว เอาเป็นว่าหรูหรากว่าราคา Trek เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือสาว ๆ ที่ต้องการความ สะดวกสะบาย ในความเป็นอยู่ เช่น เรื่องที่พัก (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พร้อมตู้เย็น) อาหารเน้นประเภทปลาน้ำโขง และการนำเที่ยว จะมีไกด์ท้องถิ่น ให้ความรู้แก่ท่าน เราจะนำท่านสู่ ลาวใต้ ด้วยรถตู้ computer รุ่นใหม่จากประเทศ เข้าลาวใต้

วันที่เดินทาง

19.00 น. พบกันที่จุดนัดพบ

วันที่ 1 อุบลราชธานี – ช่องเม็ก - ปากเซ – ตาดเยือง – ตาดฟาน – ไร่ชา – กาแฟ – ผาส้วม

เช้า อิสระในการทำธุระส่วนตัว ล้างหน้า ทานอาหารเช้า (1) ทำพิธีการผ่านแดนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว ข้าม
สะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น เดินทางเข้า สู่เมือง ปากซอง เมืองหลวงใหม่ลาวใต้ ซึ่งเป็นเมืองที่มี 2 ฤดู คือ ฤดูหนาวและฤดูฝน ระหว่างเดินทางสู่เมืองปากเซ สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวลาว ชมน้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีน้ำไหลแรงจนเกิดละอองฟุ้งไปทั่วและได้สัมผัสละอองไอเย็นสบายสดชื่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จากนั้นเดินทางไปชมน้ำตกตาดฟาน (ฟาน แปลว่า เก้ง ) เป็นน้ำตกที่มี 2 สาย ลงจากหน้าผาสูงชันราว 120 เมตร ไหลมาจากภูเขา 2 ลูกไหลโดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และ ทางขวามือ เป็นสายน้ำที่ไหลมาจาก อุทยานแห่งชาติคงหัวสาว รวมกันซึ่งไหลตลอดทั้งปี หลังจากนั้น ออกเดินทางไปลิ้มรสความ หอมชื่นใจของการชงชาที่สดและใหม่ที่ไร่ชา เสร็จจากการชิมชาให้หน่ำใจ เดินทางต่อไปที อุทยานบาเจียง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ตาดผาส้วม เมนูปลาน้ำโขง (2)

บ่าย หลังจากทานอาหารเสร็จ พาท่านเที่ยวชม น้ำตกผาส้วม หรือ ผาส่วม ซึ่ง “ส่วม” ในที่นี้ หมายถึง เรือนหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาว สังเกตได้ว่า เป็นน้ำตกที่คล้ายกับการนำแท่งหินมาเรียงอย่างเป็นระเบียบเหมือนห้องนอน ชมหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆที่จำลองไว้ให้ชมที่ผาส้วม และชม น้ำตกหมากแง่ว ซึ่งอยุ่ใกล้กับน้ำตกผาส้วมความสวยงามอย่างยิ่ง หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก เช็คอินท์เข้าที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย แนะนำ ท่องเที่ยว ผับ และชมเมืองยามราตรีของปากเซ

วันที่ 2 น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง

เช้า บริการอาหารเช้า (4) เดินทางไป “ มหาสี่พันดอน ” ไปท่าเรือนากะสังข์ มุ่งหน้าไปยังที่ตั้งของน้ำตกหลี่ผี บนเกาะ ดอนคอน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ สะพานรถไฟ ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่คอนพะเพ็ง (5)

บ่าย เดินทางต่อด้วยรถตู้ จากนั้นสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีพลังรุนแรงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจนได้รับยฉฉายาบอกเล่าว่า งดงาม ยิ่งใหญ่ เสมือน "ไนแองการ่าแห่งเอเซีย" เดินทางกลับปากเซ

เย็น บริการอาหารค่ำ (6) ย่ำราตรี ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ปากเซ ผาส้วม ตาดฟาน ไร่ชา

เช้า บริการอาหารเช้า (7) พร้อมทั้งเก็บสัมภาระฝากที่เคาเตอร์โรงแรม เดินทางสู่ ปราสาทวัดพู ศาสนาสถานของขอมโบราญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก โดยองค์การ UNESCO ชมปราสาทหินวัดพู ชมความโดดเด่น ของตัวปราสาทที่สร้างอยุ่บนภูเขาและลวดลายแกะสลัก นางอัปสรและทวารบาล ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และหินบูชายันต์

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง(8) ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางกลับสู่เมืองปากเซ พร้อมอิสระ shopping สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดดาวเรือง เพื่อซื้อของฝากผ้าไหม เครื่องเงิน กระเป๋า เสื้อผ้า สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ อื่นๆ อีกมากมาย

16.00 จากนั้นเดินข้ามสะพานแม่น้ำโขง กลับถึงช่องเม็ก เพื่อเดินทางต่อ สู่ กทม

เย็น แวะรับประทานอาหารเย็น ระหว่างทาง ตามอัธยาศัย ถึง กทม ประมาณ ตี4 – ตี5 โดยประมาณ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรวมดังนี้

-ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ( ตามที่ระบุ)
-ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมสามดาว นอนห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน
-ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ของ บ. ไทยวิวัฒประกันภัยการเดินทาง
-ค่ารถ D4D commuter VIP ตลอดการเดินทาง หรือ รถบัส
-ค่าอาหาร 8 มื้อระหว่างการเดินทาง (ตามที่ระบุ)
- ค่าธรรมเนียมขออนุญาตท่องเที่ยวในประเทศลาว
- ค่าใช้จ่ายไกด์ลาว ตลอด 3 วัน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

- พาสปอตร์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น( ในกรณีที่ไม่มีพาสปอตร์ )
- กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรืออายุต่ำกว่า 15 ปี เตรียม สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป