คลังเก็บป้ายกำกับ: ทัวร์หลวงพระบาง

Tour Luang Prabang Vientiane

Tour Luang Prabang Vientiane Vientiane Palace.

?Translated by google ?from ทัวร์หลวงพระบาง Thai Preogram Tour
Wat Phra That Luang triumphal arch hair color Swimming Hall of Phra Kaew Temple in Cave colors Feeling deflated and need just a memory separate Pu waterfall waterfall Guangxi Pedestrian Street Night Market Palace Phu morning put the old house color glutinous rice Cave projection cruise jar full house full house. gong.
World Heritage in 4 days 3 nights.
One road course has help. Group services are held in your private 8-day trip cost 7,900 baht has set itself no help.
Your price at 7900.00 Baht (from Bangkok) associated.7000.00? (from Nong Khai). อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 5 คืน

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง

เยือนเมืองมรดกโลกโปรแกรมเที่ยว 4 วัน 3 คืน นอน วังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 2 คืน
เที่ยว เมืองเวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดศรีสระเกศ วังเวียงเที่ยว ลำน้ำซอง ชมถ่ำจัง
หลวงพระบางเที่ยว พระราชวัง พระธาตุภูษี วัดใหม่ วัดเชียงทอง ถ่ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี ล่องน้ำโขง
ตลาดเช้า ตลาดมืด เดินชมเมืองหลวงพระบางมีเวลามากพอพาชมงานเครื่องเงิน

คนเดียวก็มาได้ค่ะ บริการรับจัดกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน ในราคา 7,900 บาท กำหนดวันเดินทางได้เองเลยค่ะ
ราคาท่านละ 7,900.00 บาท (เริ่มจาก กทม.) ราคาท่านละ 7,000.00 บาท (เริ่มจากหนองคาย)
อ่านเพิ่มเติม