คลังเก็บป้ายกำกับ: ด่านไทยลาว

สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 หนองคาย

สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย

Thai-Lao Friendship Bridge
สะพานแห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย และนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศแห่งสปป ลาว

ปัจจุบัน สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ด่านหนองคาย-ท่านาแล้ง กำลังก่อสร้างทางรถไฟ ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากสะพานมิตรภาพไทย ลาว-ดงโพสี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ จะก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเปิดทำการได้ประมาณเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 นี้ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารจะที่จะเดินทางเข้าออก ไทย-ลาว โดยจะเปิดให้รถไฟเดินทางวันละ 2 เที่ยวก่อน

ความยาว : 1170 เมตร
ความกว้าง : ทางรถ (3.5 เมตร) 2 ช่องจราจร, ทางเดิน (1.5 เมตร) 2 ช่องทาง, ทางรถไฟ ขนาดราง 1 เมตร จำนวน 1 ราง
เงินค่าก่อสร้าง : 30 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
แหล่งทุน : เงินช่วยเหลือ จาก รัฐบาลออสเตรเลีย
ระยะก่อสร้าง : ตุลาคม พ.ศ. 2534 ถึง เมษายน พ.ศ. 2537

จากสถานีรถขนส่งหนองคาย มีรถโดยสารระหว่างประเทศ หนองคาย เวียงนทน์? เที่ยวแรก ประมาณ 8 โมงเช้า
แต่ด่านข้ามแดนหนองคาย ปิดบริการตั้งแต่เวลา 6.00 โมงเช้า ถึง 22.00 น. คนไทยสามารถข้ามด่านได้โดย ใช้บริการ เที่ยวแรก 6.30 น.เช้า จะมีรถเที่ยวแรกให้บริการ ค่ารถ ปกติ 20 บาท แต่ ถ้าก่อน 8 โมงเช้า? กับหลัง 17.00 ค่ารถจะเป็น 25 บาท คิดตามเงินไทย