คลังเก็บป้ายกำกับ: ค่าธรรมเนียมสภานที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ ในประเทศลาว

ค่าธรรมเนียมสถานที่ในประเทศลาว

ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในประเทศลาว จะต้องเสียค่า เข้าชมสถานที่ หรือคนลาวเรียกว่า ปี้
ภาพชีวิต หลวงพระบาง
อัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ในเมืองเวียงจันทน์
ประตูชัย ค่าขึ้นชม ประตูชัยด้านบนประมาณ 700 กีป
พระธาตุหลวง ค่าปี้ ค่าธรรมเนียมการชม 5000 กีบ
หอพระแก้ว ค่าปี้ ค่าธรรมเนียมการชม 5000 กีบ
วัดศรีสระเกศ ค่าปี้ ค่าธรรมเนียมการชม 5000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว เมืองหลวงพระบาง
พระราชวัง หอพิพิธภัณฑ์ 30,000 กีบ ประมาณ 120 บาท
พระธาตุภูษี 20000 กีบ
วัดเชียงทอง 20000 กีบ
วัดพระธาตุหมากโม 15000 กีบ
ถ่ำติ่ง 20000 กีบ
น้ำตกตาดกวางซี 20000 กีบ
ค่าเข้าชมถ่ำในเมืองวังเวียง จะเก็บไม่เกิน 15000 กีบ

?