ท่องเที่ยวประเทศลาว หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง ลาวใต้

Posts Tagged ‘ค่าธรรมเนียมสภานที่’

ค่าธรรมเนียมสถานที่ ในประเทศลาว

FacebookTwitterGoogle+LineEmailPrintShare

ค่าธรรมเนียมสถานที่ในประเทศลาว ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในประเทศลาว จะต้องเสียค่า เข้าชมสถานที่ หรือคนลาวเรียกว่า ปี้ อัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัย ค่าขึ้นชม ประตูชัยด้านบนประมาณ 700 กีป พระธาตุหลวง ค่าปี้ ค่าธรรมเนียมการชม 5000 กีบ หอพระแก้ว ค่าปี้ ค่าธรรมเนียมการชม 5000 กีบ วัดศรีสระเกศ ค่าปี้ ค่าธรรมเนียมการชม 5000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว เมืองหลวงพระบาง พระราชวัง หอพิพิธภัณฑ์ 30,000 กีบ ประมาณ 120 บาท พระธาตุภูษี 20000 กีบ วัดเชียงทอง 20000 กีบ วัดพระธาตุหมากโม 15000 กีบ ถ่ำติ่ง 20000 กีบ น้ำตกตาดกวางซี 20000 กีบ ค่าเข้าชมถ่ำในเมืองวังเวียง จะเก็บไม่เกิน […]

MySQL query error