nainut on มิถุนายน 8th, 2010

ภาพโลโม เมืองหลวงพระบาง เอาแบบสะสม ทะยอยมาให้ชม

Continue reading about ภาพ โลโม หลวงพระบาง

admin on เมษายน 8th, 2010

รายการ tonight show หลวงพระบาง ลาว

Continue reading about รายการ Tonight show หลวงพระบาง

nainut on กรกฎาคม 2nd, 2009

วัดเชียงทอง หลวงพระบางวัดเชียงทอง สิม หอพระม่าน เมืองหลวงพระบาง ตัวสิม (โบสถ์) ศิลปะกรรม แบบหลวงพระบางแท้ เป็นสิมที่สวยงามที่สุดของลาว เอกลักษณ์ ตัวช่อฟ้า ช่องน้ำมนต์หัวช้างด้านข้าง งานติดกระจกเรื่องของต้นเชียงทองบริเวณผนังด้านหลัง โรงราชรถ ลายประตูด้านหน้า เรื่องรามเกรีติ์ ของช่างหลวง ตัวราชรถ และสิ่งที่น่าสนใจคือพระไม้เก่าแก่ที่เก็บรวบรวมมาก จากสถานที่ต่างๆในเมืองหลวงพระบาง? ? หอไหว้ เก็บพระคู่บ้านคู่เมือง อีกองค์ คือ พระม่าน หรือพระพม่า พระปางห้ามสมุทร ศิลปะของพม่า ต้องแอบดูจากประตูที่ปิดไว้ สิ่งที่น่าสนใจอีกคือลายติดพนังสีชมพู่งานติดกระจก ที่คงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง เล่านิทานชาดก และนิทานพื้นเมืองของลาว ศิลปะไร้มายาของสิมน้อย

Continue reading about วัดเชียงทอง

admin on มิถุนายน 3rd, 2009

แผนที่จุดขึ้นรถทัวร์หลวงพระบาง

Continue reading about แผนที่ทัวร์หลวงพระบาง จาก กทม.

admin on กุมภาพันธ์ 20th, 2009

เดือน 3 วันมาฆบูชา มีงานฉลองพระธาตุอิงฮังที่แขวงสะหวันนะเขต และงานวัดภูจำปาสัก เดือน 5 วันสงกรานต์ปีใหม่ลาว เดือน 6 วันวิสาขะบูช า เดือน 8 วันเข้าพรรษา เดือน 9 บุญเข้าประดับดิน เดือน 10 บุญเข้าฉลาก เดือน 11 ออกพรรษา งานแข่งเรือ ที่นครเวียงจันทน์ เดือน 12 บุญพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ นอกจากงาน ประเพณีทางพุทธศาสนา แล้ว ยังมีพิธีทางรัฐการอีก เช่น วันที่ 1 มกราคม วันปีใหม่สากล วันที่ 20 มกราคม วันสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาว วันที่ 8 มีนาคม วันแม่หญิง ( วันสตรีสากล ) วันที่ 22 มีนาคม วันสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาว วันที่ 1 [...]

Continue reading about งานเทศกาล ประเพณี ประจำปีของลาว

admin on มกราคม 26th, 2009

รวม postacard จากหลวงพระบาง

Continue reading about โปรการ์ดจากหลวงพระบาง

admin on ธันวาคม 19th, 2008

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ?อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของลาว เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่โอบล้อม อุดมไปด้วยวัดวาอารามเก่าแก่ และบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในสไตล์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงหรือที่คนลาวเรียกกันว่า แม่น้ำของ และแม่น้ำคานที่ไหลมาบรรจบกันเกิดเป็นแหลมกลางเมือง ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับ ภูสี ภูเขาหนาดย่อมที่มีพระธาตุจอมสีประดิษฐานอยู่บนยอด ซึ่งคงอยู่มานานหลายร้อยปี ?????? ?????? อาคารรูปแบบโคโรเนียลอายุกว่า 100 ปีนั้นในยุคแรกๆถูกใช้เป็นสำนักงานหรือที่คนลาวเรียกกันว่าห้องการ ของหน่วยราชการที่รับผิดชอบการปกครองเมืองและแขวงหลวงพระบาง จุดเด่นของอาคารเหล่านี้ก็คือวิธีการสร้างที่มีการผสมปูนซึ่งใช้ส่วนผสมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ำอ้อยและหนังควาย โดยนำมาผสมรวมกัน และมีการดัดแปลงรูปแบบให้มีความเป็นลาวมากขึ้น ด้วยการประดับภาพลาวปูนปั้นตามความเชื่อทางศาสนาไว้บริเวณหน้าจั่ว ?????? ?????? องค์การยูเนสโก(UNESCO)ยกย่องให้หลวงพระบางเป็น เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจ เมื่อเดือนธันวาคม 2538 นับตั้งแต่นั้นนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกต่างมุ่งตรงมา เพียงเพื่อจะสัมผัสความงดงามของเมืองมรดกโลก ที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นตัวของตัวเองในแบบอาณาจักรล้านช้างเมื่อครั้งอดีต ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการกิน ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะความบริสุทธิ์ของชาวหลวงพระบาง ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและคงความมีมิตรภาพเหมือนเมื่อครั้งอดีต ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดประการสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างพยายามหาโอกาสมาเยี่ยมเยือนเมืองแห่งนี้ ที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

Continue reading about หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

admin on พฤศจิกายน 29th, 2008

Continue reading about หนังสะบายดีหลวงพระบาง

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง เยือนเมืองมรดกโลกโปรแกรมเที่ยว 4 วัน 3 คืน นอน วังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 2 คืน เที่ยว เมืองเวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดศรีสระเกศ วังเวียงเที่ยว ลำน้ำซอง ชมถ่ำจัง หลวงพระบางเที่ยว พระราชวัง พระธาตุภูษี วัดใหม่ วัดเชียงทอง ถ่ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี ล่องน้ำโขง ตลาดเช้า ตลาดมืด เดินชมเมืองหลวงพระบางมีเวลามากพอพาชมงานเครื่องเงิน คนเดียวก็มาได้ค่ะ บริการรับจัดกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน ในราคา 7,900 บาท กำหนดวันเดินทางได้เองเลยค่ะ ราคาท่านละ 7,900.00 บาท (เริ่มจาก กทม.) ราคาท่านละ 7,000.00 บาท (เริ่มจากหนองคาย)

Continue reading about โปรแกรมทัวร์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 5 คืน

admin on พฤศจิกายน 24th, 2008

น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกใหญ่ สวยงามของหลวงพระบาง ห่างจากตัวเมืองไปทาง โรงแรมแกรนด์ 25 กิโลเมตร หรือ 25 หลัก การเดินทางไป ถ้าไปแบบเหมาค่ารถ 600-800 บาทสำหรับรถสองแถวเล็ก จากตัวเมือง หรือจะเช่าจักรยานขี่ไปก็ได้ใช้เส้นทาง ถนนภูว่าว แล้วตรงไป ค่าเข้าชม น้ำตก 20000 กีป

Continue reading about น้ำตกตาดกวางสี