ท่องเที่ยวประเทศลาว หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง ลาวใต้

Posts Tagged ‘รถ บขส ไทย ลาว’

ตารางเดินรถ ไทย ลาว

FacebookTwitterGoogle+LineEmailPrintShare

ตารางเวลาเดินรถระหว่างประเทศไทย กับประเทศลาว ตารางเวลาเดินรถจากหนองคาย ข้ามด่านสะพานมิตรภาพ ไปเวียงจันทน์ บริการด้วยรถบขส. ค่าโดยสารท่านละ 55 บาท ผู้ซื้อต้องแสดง passport หรือใบผ่านแดน

MySQL query error