คลังเก็บป้ายกำกับ: รถ บขส ไทย ลาว

ตารางเดินรถ ไทย ลาว

ตารางเวลาเดินรถระหว่างประเทศไทย กับประเทศลาว

bus-thai-laos

ตารางเวลาเดินรถจากหนองคาย ข้ามด่านสะพานมิตรภาพ ไปเวียงจันทน์ บริการด้วยรถบขส. ค่าโดยสารท่านละ 55 บาท ผู้ซื้อต้องแสดง passport หรือใบผ่านแดน