คลังเก็บป้ายกำกับ: มรดกโลกหลวงพระบาง

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

luangprabang-ha

มรดกโลก เมืองหลวงพระบางหลวงพระบางเมืองมรดกโลก เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกยบ่องเป็นมรดกโลก จาก UNSECO ในปีพ.ศ. 2538 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องเป็น เมืองมรดกโลก 3 สาเหตุ ดังนี้
1. เมืองหลวงพระบางเป็น ศูนย์กลางของวัฒนธรรม ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน
2.ภูมิศาสตร์ เมือง มีความโดดเด่น การวางผังเมือง มีเอกลักษณ์
3.การดำรงรักษา สถสปัตย์กรรม ดังเดิม การคงสภาพเมือง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จากสาเหตุทั้ง 3 ประการทำให้เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่อง ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในเขตเมืองทั้งเมือง
ทำให้ปัจจุบันคนเหมืองหลวงพระบางออกไปสร้างเมืองใหม่ ในเขตนอกเมือง เลยสนามบินออกไป
แล้วในเขตเมืองนิยม ให้บ้านเช่าทำการแปลงเป็น เฮือนพัก ร้านอาหาร แกลอรี่ ขนาดเล็ก

วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง หลวงพระบางวัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง2
สิมวัดเชียงทอง สิมพระม่าน พระม่าน เมืองหลวงพระบาง

ตัวสิม (โบสถ์) ศิลปะกรรม แบบหลวงพระบางแท้ เป็นสิมที่สวยงามที่สุดของลาว เอกลักษณ์ ตัวช่อฟ้า ช่องน้ำมนต์หัวช้างด้านข้าง งานติดกระจกเรื่องของต้นเชียงทองบริเวณผนังด้านหลัง
โรงราชรถ ลายประตูด้านหน้า เรื่องรามเกรีติ์ ของช่างหลวง ตัวราชรถ และสิ่งที่น่าสนใจคือพระไม้เก่าแก่ที่เก็บรวบรวมมาก จากสถานที่ต่างๆในเมืองหลวงพระบาง


หอไหว้ เก็บพระคู่บ้านคู่เมือง อีกองค์ คือ พระม่าน หรือพระพม่า พระปางห้ามสมุทร ศิลปะของพม่า ต้องแอบดูจากประตูที่ปิดไว้  สิ่งที่น่าสนใจอีกคือลายติดพนังสีชมพู่งานติดกระจก ที่คงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง เล่านิทานชาดก และนิทานพื้นเมืองของลาว ศิลปะไร้มายาของสิมน้อย