คลังเก็บป้ายกำกับ: พระธาตุหลวง

รวมสารคดี พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ ประตูชัย

อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุหลวง ในตราแผ่นดินลาว

อยากให้เห็นความสำคัญ ความเด่นสง่า ความศักดิ์สิทธิ์ ของ องค์พระธาตุหลวง 
เป็นความเครืองหมายของแผ่นดินลาว ในตราแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

วัดพระธาตุหลวง

วัดพระธาตุหลวง วรมหาวิหาร

อ่านเพิ่มเติม

ทัวร์ลาว หลวงพระบางเวียงจันทน์ วังเวียง

ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง บินลงวันไต เที่ยง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย นอนวังเวียง เที่ยวถ้ำจัง แม่น้ำซอง ไปหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ไหว้พระบาง ขึ้นภูษี เดินถนนคนเดิน ตลาดมืด 

 100_1159_e

อ่านเพิ่มเติม