22-25 ตุลาคม 2553 โปรแกรม 4 วัน 3 คืน พาไปชมบั้งไฟพญานาค สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางสู่บ้านปากงึม สถานที่ดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค บ้านปากงึม ริมแม่น้ำโขง
ราคาทัวร์ 5900 บาท เริ่มจาก กทม. รวมทุกอย่าง

Continue reading about บั้งไฟพญานาค เวียงจันทน์ 22-25 ตุลาคม 2553