หนังสะบายดี หลวงพระบาง ภาค 2 สะบายดี 2 ไม่มีคำตอบจากปากเซ เป็นการกลับมาแสดงอีกครั้งของนางเอกแสนน่ารัก คำลี่ แสดงคู่กับ เรย์ ส่วนใหญ่ถ่ายทำที่ ลาวใต้ ปากเซ? พร้อมเปิดตัว หนังจาก ติดตาม ข้อมูลหนังได้จาก เพลงประกอบหนัง สะบายดี 2 ไม่มีคำตอบที่ปากเซ

Continue reading about หนัง สะบายดี 2 ไม่มีคำตอบที่ปากเซ

การเตรียมตัวก่อนออกทัวร์ สำหรับนักเดินทางทุกท่าน ที่จองทัวร์เดินทางลาว ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ หรือจะเป็นลาวใต้ ท่านต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้ เอกสาร passport วันหมดอายุของ passport ต้อมมีวันหมดอายุ นับจากวันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน หรือ สำหรับท่านที่เที่ยว เฉพาะเมือง เวียงจันทน์ ต้องทำใบผ่านแดนก่อนการเดินทาง ต้องส่งเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และรุปถ่ายให้ก่อน 7 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องเตรียมร่ม หรือ หมวก เพราะสภาพอากาศตอนกลางวันมีแดดที่ร้อนมาก สำหรับเส้นทางหลวงพระบาง กระเป๋าเดินทางไม่ควรเป็นโครงแข็ง ใบใหญ่จนเกินความจำเป็น ควรเป็นกระเป๋าผ้าไม่มีโครงเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในรถ โดยเฉพาะที่ใช้รถตู้ จะมีพื้นที่เก็บของไม่มาก เตรียมหนังสือ หรือเครื่อง mp3 ไว้ฟังแก้เบื่อระหว่างการเดินทาง เตรียมขนม ขบเคี้ยว เพราะในลาว ขนมจากไทยมีราคาแพง การเดินทางจากกทม. ในช่วงเทศกาล กรุณามาก่อนเวลา เวลาออกเดินทางจะเร็วกว่ากำหนดนัดหมาย เพราะสภาพการจราจล ขาออก เส้นสายอีสาน มีปัญหาทุกช่วงเทศกาล

Continue reading about การเตรียมตัวออกทัวร์ลาว หลวงพระบาง ลาวใต้

nainut on มิถุนายน 16th, 2009

ป้ายสินค้า ป้ายโฆษณา ประเทศลาว ป้ายโฆษณา ป้ายสินค้า จากประเทศลาว บ้างที่ก็ มีความน่ารัก ในด้านภาษา และรูปแบบ ในอดีต งานพิมพ์ยังไม่เจริญมาก เท่าวันนี้ บิลบอร์ด ต่างๆ ตามหัวเมืองยังไม่เยอะเท่านี้ ที่พยายามเก็บ คือ พวกป้่าย ของพรรค ป้ายกองทัพ ตามหัวเมืองต่างๆ ถ้ามีโอกาส คงจะเอามาให้ดู

Continue reading about ป้ายสินค้า ป้ายโฆษณา ประเทศลาว

nainut on มิถุนายน 15th, 2009

มือถือลาว ระบบโทรศัพท์ลาว ถ้าท่านต้องการโทรกลับประเทศไทย หรือโทรไปที่ไหน ทางเลือกหนึ่งนอกจากระบบโรมมิ่งของมือถือไทยไม่ว่าของ ais dtac มีค่าใช้จ่ายแพง คิดนาทีละ 32-42 บาทต่อนาที sms นาทีละ 15 บาท การซื้อ เบอร์โทรของลาว เอามาใช้ ประหยัดและสะดวกที่สุด ระบบมือถือในประเทศลาว มีหลายเจ้าแต่ที่ได้ลองใช้มา ระบบ M-Phone การซื้อ sim card ระบบมือถือ ตามร้านค้าทุกร้านที่มีป้าย จะมี ทั้ง simcard และบัตรเติมเงินจำหน่าย sim card มี สองแบบ คือแบบ มีเงิน กับไม่มีเงิน แบบมีเงิน ขายราคา 25000 กีบ ประมาณ 200 บาท จะมีเงินค่าโทร? 10000? กีบ แบบไม่มีเงิน ขายราคา 15000 กีบ ต้องเติมเงินเพิ่ม บัตรเติมเงิน [...]

Continue reading about ระบบโทรศัพท์ลาว มือถือลาว

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อ ของคนลาว(สปป.ลาว) หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ลาวใช้คำนำหน้าชื่อเหมือนกับไทยหรือไม่ ถ้าเป็นผู้ชาย เด็กชาย / ผู้ชาย โดยทั่วไปจะใช้คำว่า ท่าน, ท้าว ท้าว ใช้ในบัตรประจำตัว หรือ ใช้เรียกคนที่อ่อนกว่า ท่าน ใช้เรียกให้เกียรติกัน หรือ สำหรับผู้มีตำแหน่ง หรือ ข้าราชการ สมัยก่อน ใช้คำว่า ท้าว ,ท่าน, อาดญา, ญา ญา ใช้กับข้าราชการ อาดญา ใช้กับ ชั้นพระยา หรือ ขุน ( หากเขียนคำไทยต้องขออภัยด้วยเจ้าค่ะ) ถ้าเป็นผู้หญิง เด็กหญิง / ผู้หญิง โดยทั่วไปใช้คำว่า นาง , ท่านนาง นาง ใช้ทั่วไป รวมทั้งผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ท่านนาง ใช้กับผู้มีตำแน่ง และ ข้าราชการ สมัยก่อนใช้คำว่า นาง, ญานาง, ญาแม่ [...]

Continue reading about เรียนรู้ คำนำหน้าชื่อ ของคนลาว(สปป.ลาว)

admin on มิถุนายน 15th, 2009

?ประวัติหลวงพ่อพระลับ? พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 1 (พศ. 2077 – พ.ศ. 2114) เป็นกษัตริย์ครองเมืองหลวงพระบาง เมื่อพม่ายกทัพมาตีเมืองหลวงพระบาง พ.ศ. 2090 พระองค์อพยพไปตั้งเมืองหลวงใหม่ ชื่อ “เวียงจันทน์บุรีศรีสัตนาค” การอพยพครั้งนี้ได้นำพระแก้วมรกต พระบาง พระพุทธรูปองค์อื่นๆไปด้วย ซึ่งพระพุทธรูปทั้งหมดสร้างในสมัยเชียงแสน เชียงใหม่ และสมัยพระเจ้าโพธิสารมหาธรรมิกราชาธิราช (พ.ศ. 2063 – พ.ศ. 2090) จากการศึกษาพระพุทธลักษณะจึงสันนิษฐานว่า “หลวงพ่อพระลับ” สร้างขึ้นโดย “พระเจ้าโพธิสาร พระมหาธรรมิกราชาธิราช” ประมาณ ปี พ.ศ. 2068 ณ นครหลวงพระบาง เมื่อ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 1 สวรรคต พ.ศ. 2114 พระเจ้าศรีวรมงคล ผู้น้องขึ้นครองราชสืบมา พระนามว่า “พระยาธรรมิกราช” (พ.ศ. 2134 – พ.ศ. 2165) มีโอรส 1 คน [...]

Continue reading about ประวัติหลวงพ่อพระลับ

admin on มิถุนายน 12th, 2009

โดยมหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี http://www.ubru.ac.th/ccu/Lao_alphabet001.html

Continue reading about เรียน ภาษา ลาว กันนะ ก ไก่ ข ไข่

ประวัติย่อของท่าน บัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรี แห่ง สปป. ลาว ? ท่านบัวสอน บุบผาวัน เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ที่บ้านเตาปูน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน ชนเผ่าลาวลุ่ม ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านวัดนาก เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ ขั้นตำแหน่ง และหน้าที่รับผิดชอบ – กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค รองนายกรัฐมนตรีประจำการรัฐบาล – ระดับการศึกษาสามัญ : ม. 6, ระดับวิชาเฉพาะ ปริญญาตรีก่อสร้างพรรค – ระดับทฤษฎีการเมือง : ชั้นสูง – วันเดือนปีเข้าการปฏิวัติ 5 มีนาคม ค.ศ. 1974 – วันเดือนปีเข้าพรรคสมบูรณ์ 9 เมษายน ค.ศ. 1980 – การเคลื่อนไหวโดยย่อในแต่ละระยะ : – 1961 [...]

Continue reading about ประวัติย่อของท่าน บัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรี แห่ง สปป. ลาว

admin on มิถุนายน 9th, 2009

ประวัติศาสตร์ประเทศลาว ประวัติศาสตร์ลาวยุคต้น ?อาณาจักรล้านช้าง ประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของลาว เชื่อว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้ามีตำนานโดยขุนบรม และขุนลอ มีลูกสืบหลานต่อๆ กันมา จนถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มผู้รวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้เป็นผลสำเร็จในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 และมีกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อกันมาหลายพระองค์ ที่สำคัญ เช่น

Continue reading about ประวัติศาสตร์ประเทศลาว

nainut on มิถุนายน 7th, 2009

มาสคอต ซีเกมส์ครั้งที่ 25 วันที่ 9-18 ธันวาคม 2552 มาสคอต ชื่อ เจ้าจำปี จำปา ของประเทศลาว ดู มาสคอตทั้งหมดได้ที่ http://www.go-lao.com/gallery/thumbnails.php?album=6

Continue reading about มาสคอต ซีเกมส์ลาว ครั้งที่ 25