คลังเก็บผู้เขียน: nainut

ภาพ โลโม หลวงพระบาง

go-lao icon

go-lao icon

ภาพโลโม เมืองหลวงพระบาง เอาแบบสะสม ทะยอยมาให้ชม

มรดกโลก ประเทศลาว

มรดกโลก ประเทศลาว

มรดกโลก ประเทศลาว

มรดกโลก มรดกโลกประเทศลาว

ประเทศลาวได้รับการขึ้นมรดกโลก 2 แห่งด้วยกันคือ

เมืองหลวงพระบาง ได้ รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในปีพ.ศ. 2538
โดย UNESCO ได้รับมรดกโลกในฐานะ รักษาความเก่าแก่ทางวัฒนธรรม

ปราสาทวัดพู ได้รับขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ. 2544

วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง หลวงพระบางวัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง2
สิมวัดเชียงทอง สิมพระม่าน พระม่าน เมืองหลวงพระบาง

ตัวสิม (โบสถ์) ศิลปะกรรม แบบหลวงพระบางแท้ เป็นสิมที่สวยงามที่สุดของลาว เอกลักษณ์ ตัวช่อฟ้า ช่องน้ำมนต์หัวช้างด้านข้าง งานติดกระจกเรื่องของต้นเชียงทองบริเวณผนังด้านหลัง
โรงราชรถ ลายประตูด้านหน้า เรื่องรามเกรีติ์ ของช่างหลวง ตัวราชรถ และสิ่งที่น่าสนใจคือพระไม้เก่าแก่ที่เก็บรวบรวมมาก จากสถานที่ต่างๆในเมืองหลวงพระบาง


หอไหว้ เก็บพระคู่บ้านคู่เมือง อีกองค์ คือ พระม่าน หรือพระพม่า พระปางห้ามสมุทร ศิลปะของพม่า ต้องแอบดูจากประตูที่ปิดไว้  สิ่งที่น่าสนใจอีกคือลายติดพนังสีชมพู่งานติดกระจก ที่คงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง เล่านิทานชาดก และนิทานพื้นเมืองของลาว ศิลปะไร้มายาของสิมน้อย

มาสคอต ซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ประเทศลาว

มาสคอต ซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ประเทศลาว จำปา จำปี

ป้ายสินค้า ป้ายโฆษณา ประเทศลาว

ป้ายสินค้า ป้ายโฆษณา ประเทศลาว

ป้ายโฆษณา ป้ายสินค้า จากประเทศลาว บ้างที่ก็ มีความน่ารัก ในด้านภาษา และรูปแบบ
ในอดีต งานพิมพ์ยังไม่เจริญมาก เท่าวันนี้ บิลบอร์ด ต่างๆ ตามหัวเมืองยังไม่เยอะเท่านี้
ที่พยายามเก็บ คือ พวกป้่าย ของพรรค ป้ายกองทัพ ตามหัวเมืองต่างๆ ถ้ามีโอกาส คงจะเอามาให้ดู

ระบบโทรศัพท์ลาว มือถือลาว

มือถือลาว ระบบโทรศัพท์ลาว

มือถือลาว

มือถือลาว

ถ้าท่านต้องการโทรกลับประเทศไทย หรือโทรไปที่ไหน
ทางเลือกหนึ่งนอกจากระบบโรมมิ่งของมือถือไทยไม่ว่าของ ais dtac
มีค่าใช้จ่ายแพง คิดนาทีละ 32-42 บาทต่อนาที sms นาทีละ 15 บาท

การซื้อ เบอร์โทรของลาว เอามาใช้ ประหยัดและสะดวกที่สุด
ระบบมือถือในประเทศลาว มีหลายเจ้าแต่ที่ได้ลองใช้มา ระบบ M-Phone

การซื้อ sim card ระบบมือถือ

ตามร้านค้าทุกร้านที่มีป้าย จะมี ทั้ง simcard และบัตรเติมเงินจำหน่าย
sim card มี สองแบบ คือแบบ มีเงิน กับไม่มีเงิน
แบบมีเงิน ขายราคา 25000 กีบ ประมาณ 200 บาท จะมีเงินค่าโทร? 10000? กีบ
แบบไม่มีเงิน ขายราคา 15000 กีบ ต้องเติมเงินเพิ่ม

บัตรเติมเงิน มีมูลค่า ตั้งแต่ 5000 10000 25000 50000 กีบ

ค่าโทรกลับไทย คิดนาทีละ 2000 กีบ หรือนาทีละ 8 บาท
การโทรกลับไทย กด 0066+หมายเลขของไทย แต่ตัดหมายเลข 0 หน้าหมายเลขเราออกไป
เช่น เบอร์ที่ไทยคือ 029512179? โทรกลับไทย กด 006629512179 เป็นต้น

แต่ท่านสามารถประหยัดกว่านั้น คือการโทรจากประเทศไทยมาหาเบอร์ มืถือในลาวจะเสียนาทีละ

5 บาท เมื่อโทรผ่านระบบ 009

มาสคอต ซีเกมส์ลาว ครั้งที่ 25

มาสคอต ซีเกมส์ครั้งที่ 25 วันที่ 9-18 ธันวาคม 2552
มาสคอต ชื่อ เจ้าจำปี จำปา ของประเทศลาว
ดู มาสคอตทั้งหมดได้ที่
http://www.go-lao.com/gallery/thumbnails.php?album=6

วีซ่าลาว การขอวีซ่าลาว Visa Laos

วีซ่าลาว การขอวีซ่าลาว Visa Laos

สำหรับคนไทย สามารถเข้าลาว ได้ 2 รูปแบบ คือ 

การเข้าเมืองที่ติดชายแดน ใช้ เอกสารผ่านแดน โดยใช้ บัตรประชาชน พร้อมรูป ทำการขอเแกสารผ่านแดน มีสิทธิ์ในการข้ามแดนได้มีกำหนดระยะเวลา 1 – 2 วัน แล้วแต่พรมแดนที่ข้าม
แบบใช้ passport โดยการทางลาวยกเลิกการต้องขอวีซ่า อนุญาติิให้ใช้ passport ทำเรื่องขอลงผ่านแดน โดยมีระยะเวลา อยู่ในประเทศลาว เป็นเวลา 30 วัน  โดยไม่มีค่า วีซ่าแต่ อย่างใด นอกจาก ค่าทำนียมเอกสาร ค่าทำเนียมล่วงเวลา ที่ด่านกำหนดขึ้นเท่านั้น

การขอวีซ่าลาว อัตราค่าทำวีซ่า ของประเทศต่าง
แผนที่สถานฑูต อัตราค่าทำวีซ่า

สำหรับบุุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ต้องทำ วีซ่าเข้าประทศลาว การทำวีซ่าลาว ต้องยืนเอกสาร ในวันทำการและรับวีซ่า ในอีกวันทำการ ถ้าต้องการรับภายในวันเดียวต้องเสียค่าธรรมเนียม อีก 200 บาท
การทำวีซ่าลาว ต้องเตรียม passport รูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมกรอกแบบฟอร์มนี้ อ่านเพิ่มเติม