พระม่าน พระพม่า วัดเชียงทอง

พระม่าน วัดเชียงทอง หลวงพระบาง
พระสำคัญองค์หนึ่ง ของเมืองพระบาง

  • Psd-krs

    พระม่าน หมายถึงชื่อของพระพุทธรูป สันนิษฐานว่า เนื่องจากมีม่านกั้งองค์พระไว้ ม่านในที่นี้บฺ่แม่นหมายว่า พม่า/เมียนม่าร์ ดอกตี้ ท่าน