เรียนรู้ คำนำหน้าชื่อ ของคนลาว(สปป.ลาว)

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อ ของคนลาว(สปป.ลาว)

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ลาวใช้คำนำหน้าชื่อเหมือนกับไทยหรือไม่

ถ้าเป็นผู้ชาย

เด็กชาย / ผู้ชาย โดยทั่วไปจะใช้คำว่า ท่าน, ท้าว

ท้าว ใช้ในบัตรประจำตัว หรือ ใช้เรียกคนที่อ่อนกว่า

ท่าน ใช้เรียกให้เกียรติกัน หรือ สำหรับผู้มีตำแหน่ง หรือ ข้าราชการ

สมัยก่อน ใช้คำว่า ท้าว ,ท่าน, อาดญา, ญา

ญา ใช้กับข้าราชการ

อาดญา ใช้กับ ชั้นพระยา หรือ ขุน ( หากเขียนคำไทยต้องขออภัยด้วยเจ้าค่ะ)

ถ้าเป็นผู้หญิง


เด็กหญิง / ผู้หญิง โดยทั่วไปใช้คำว่า นาง , ท่านนาง

นาง ใช้ทั่วไป รวมทั้งผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

ท่านนาง ใช้กับผู้มีตำแน่ง และ ข้าราชการ

สมัยก่อนใช้คำว่า นาง, ญานาง, ญาแม่

ญานาง ใช้กับ ลูกพระยา ข้าราชการหญิง

ญาแม่ ใช้กับ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว?

ไปเยี่ยมเมืองลาว ลองหัดใช้ดูนะคะ