หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

luangprabang-ha

มรดกโลก เมืองหลวงพระบางหลวงพระบางเมืองมรดกโลก เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกยบ่องเป็นมรดกโลก จาก UNSECO ในปีพ.ศ. 2538 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องเป็น เมืองมรดกโลก 3 สาเหตุ ดังนี้
1. เมืองหลวงพระบางเป็น ศูนย์กลางของวัฒนธรรม ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน
2.ภูมิศาสตร์ เมือง มีความโดดเด่น การวางผังเมือง มีเอกลักษณ์
3.การดำรงรักษา สถสปัตย์กรรม ดังเดิม การคงสภาพเมือง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จากสาเหตุทั้ง 3 ประการทำให้เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่อง ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในเขตเมืองทั้งเมือง
ทำให้ปัจจุบันคนเหมืองหลวงพระบางออกไปสร้างเมืองใหม่ ในเขตนอกเมือง เลยสนามบินออกไป
แล้วในเขตเมืองนิยม ให้บ้านเช่าทำการแปลงเป็น เฮือนพัก ร้านอาหาร แกลอรี่ ขนาดเล็ก

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

?อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของลาว เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่โอบล้อม อุดมไปด้วยวัดวาอารามเก่าแก่ และบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในสไตล์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงหรือที่คนลาวเรียกกันว่า แม่น้ำของ และแม่น้ำคานที่ไหลมาบรรจบกันเกิดเป็นแหลมกลางเมือง ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับ ภูสี ภูเขาหนาดย่อมที่มีพระธาตุจอมสีประดิษฐานอยู่บนยอด ซึ่งคงอยู่มานานหลายร้อยปี
??????
?????? อาคารรูปแบบโคโรเนียลอายุกว่า 100 ปีนั้นในยุคแรกๆถูกใช้เป็นสำนักงานหรือที่คนลาวเรียกกันว่าห้องการ ของหน่วยราชการที่รับผิดชอบการปกครองเมืองและแขวงหลวงพระบาง จุดเด่นของอาคารเหล่านี้ก็คือวิธีการสร้างที่มีการผสมปูนซึ่งใช้ส่วนผสมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ำอ้อยและหนังควาย โดยนำมาผสมรวมกัน และมีการดัดแปลงรูปแบบให้มีความเป็นลาวมากขึ้น ด้วยการประดับภาพลาวปูนปั้นตามความเชื่อทางศาสนาไว้บริเวณหน้าจั่ว
??????
?????? องค์การยูเนสโก(UNESCO)ยกย่องให้หลวงพระบางเป็น เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจ เมื่อเดือนธันวาคม 2538 นับตั้งแต่นั้นนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกต่างมุ่งตรงมา เพียงเพื่อจะสัมผัสความงดงามของเมืองมรดกโลก ที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นตัวของตัวเองในแบบอาณาจักรล้านช้างเมื่อครั้งอดีต ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการกิน ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะความบริสุทธิ์ของชาวหลวงพระบาง ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและคงความมีมิตรภาพเหมือนเมื่อครั้งอดีต ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดประการสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างพยายามหาโอกาสมาเยี่ยมเยือนเมืองแห่งนี้ ที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม