สารคดีหลวงพระบาง ตอน2

สารคดีหลวงพระบาง ที่ทำให้คุณเข้าใจเมืองหลวงพระบาง มากกว่าเดิม
ตอน 2