รวม สารคดี ลาว หลวงพระบาง

สารคดี ลาว หลวงพระบาง สารคดีที่จะเล่าเรื่องเมืองหลวงพระบาง วิถีชีวิตเมืองหลวงพระบาง ลาวเหนือ