รวมสารคดี พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ ประตูชัย

ภาพมุมสูง ประตูชัย พระธาตุหลวง 

เแิดตำนาน ลาว เวียงจันทน์ กับ อาจารย์เผ่าทอง