มรดกโลก ประเทศลาว

มรดกโลก ประเทศลาว

มรดกโลก ประเทศลาว

มรดกโลก มรดกโลกประเทศลาว

ประเทศลาวได้รับการขึ้นมรดกโลก 2 แห่งด้วยกันคือ

เมืองหลวงพระบาง ได้ รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในปีพ.ศ. 2538
โดย UNESCO ได้รับมรดกโลกในฐานะ รักษาความเก่าแก่ทางวัฒนธรรม

ปราสาทวัดพู ได้รับขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ. 2544