พิธีบายสี หลวงพระบาง

พิธีบายสี สู่ขวัญ

การสู่ขวัญเป็นความเชื่อเรื่องเทวดา หรือผี สิ่งที่คอยปกป้องรักษา แต่ในตอน
ป่วย หรือตกใจ เหนื่อยล้า เจ้าขวัญที่ว่าจะหนี ออกไปอยู่ที่อื่น เพราะงั้น การเข้าทำพิธีบายสี
จึงเป็นการเรียกขวัญให้กลับมา โดนการใช้ด้ายผูกข้อมือให้ขวัญไม่หนีไปไหน