พระธาตุหลวง ในตราแผ่นดินลาว

อยากให้เห็นความสำคัญ ความเด่นสง่า ความศักดิ์สิทธิ์ ของ องค์พระธาตุหลวง 
เป็นความเครืองหมายของแผ่นดินลาว ในตราแผ่นดิน

ในทุกๆ ปี จะมีงานบุญพระธาตุหลวง
งานบุญใหญ่ประจำปี ที่ ต้องมากราบไหว้พระธาตุหลวงให้ได้ ครั้งหนึ่งในชีวิต