น้ำตกตาดกวางสี

น้ำตกตาดกวางสี
น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกใหญ่ สวยงามของหลวงพระบาง
ห่างจากตัวเมืองไปทาง โรงแรมแกรนด์ 25 กิโลเมตร หรือ 25 หลัก
การเดินทางไป ถ้าไปแบบเหมาค่ารถ 600-800 บาทสำหรับรถสองแถวเล็ก จากตัวเมือง
หรือจะเช่าจักรยานขี่ไปก็ได้ใช้เส้นทาง ถนนภูว่าว แล้วตรงไป
ค่าเข้าชม น้ำตก 20000 กีป