ท่องเที่ยวประเทศลาว หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง ลาวใต้

ธงชาติลาว ธงดวงเดือน

FacebookTwitterGoogle+LineEmailPrintShare

ธงชาติลาว แบบปัจจุบันเริ่มใช้มาตั้งแต่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นวันสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 10 มาตราที่ 91 ดังนี้

ธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นธงพื้นสีคราม, แถบแดง, และวงเดือนสีขาวอยู่กึ่งกลางของธงชาติ. ความกว้างของธงเท่ากับสองส่วนสามของความยาว, ความกว้างขอบแถบสีแดงแต่ละข้างเท่ากับกึ่งหนึ่งของแถบสีคราม และวงเดือนสีขาวกว้างเท่ากับสี่ส่วนห้าของความกว้างแถบสีคราม.

ธงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน ได้รับการออกแบบขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย มหาสิลา วีระวงส์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาว

ธงชาติลาว ธงลาว ธงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธงชาติลาว ธงลาว ธงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธงชาติสามเศียร ธงอาณาจักรล้านช้าง

ธงชาติสามเศียร ธงอาณาจักรล้านช้าง

ข้อมูลจาก wiki


 • Skhamphannolath

  ยินดืตอนรับ สู่ สปป ลาว เดิ

 • Mayomnaza_love

  น่าจะมีรูปเยอะน่ะ

 • Farezaza1234

  เย้มีงานส่งเเย้ว

 • Plum_man_2012

  ดีแล้วยังดีกว่าไม่มีรัยเลย
MySQL query error