ถ้ำติ่ง เมืองหลวงพระบาง ภาพเก่า

ภาพเก่า ถ้ำติ่งบน เมืองหลวงพระบาง

ถ้ำติ่ง เมิองหลวงพระบาง เป็นถ้ำโบราณ มีหลักฐานการใช้งาน เป็นที่อยู่อาศัย เมื่อกว่า 3500 ปี มีนิทาน ตำนานหลายเรื่องเกี่ยวกับถ้ำติ่ง ถ้ำติ่ง มี 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบน หรือเรียกภาษาลาวว่า ถ้ำลุม ถ้ำติ่งล่าง กับ ถ้ำเทิง หรือถ้ำติ่งบน จากที่เป็นถ้ำสัการะ ใช้ในการไหว้ผี พอเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ ก็เป็นถ้ำที่มีการทิ้งพระ หรือ วางพระไม้ พระทอง

jang-1

ภาพเก่าของถ้ำติ่งบน จะเห็นพระไม้ พระสะเดาะเคราะห์

lang-2

ภาพนี้ บริเวณด้านหน้าปากถ้ำ