ถนนไปหลวงพระบาง

การเดินทางไปหลวงพระบาง ทางหลวงลาว หมายเลข 13 เหนือ

map2

การเดินทางจากเวียงจันทน์ ไป หลวงพระบาง ใช้เส้นทางหลวงสายเหนือ คือ ทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ การเดินทางจากเวียงจันทน์ จะผ่านเมืองหลัก

  • เมืองโพนโฮง แยกไปเขื่อนน้ำงึม 1
  • บ้านหินเหิบ
  • บ้านห้วยหม้อ บ้านท่าเรือ แหล่งตลาดขายปลา จากเขื่อนน้ำงึม
  • เมืองวังเวียง เมืองกลางทาง จุดแวะพักเที่ยว มีกิจกรรมล่องแก่ง ล่องห่วงยาง สนามบินเก่า กุ้ยหลินเมืองลาว ลำน้ำซอง
  • บ้านผาตั้ง จุดชมวิว รินน้ำ
  • เมืองกาสี สนามบินเก่า
  • เมืองภูคูน ทางแยกไปเชียงขวางทุ่งไหหิน ก่อนถึงมีจุดชมวิว แบบพาโนรามา มองทิวเขา
  • กิ๋วกะจำ จุดสูงสุด ของเส้นทาง
  • เมืองเชียงเงิน เมืองสุดท้ายก่อนเข้าเมืองหลวงพระบาง

การเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง ตามเส้นทางหมายเลข 13 สองข้างทางเราจะพบวิถีชาวบ้าน จะเห็นหมู่บ้าน ชาวลาวล่ม ลาวเทิง และลาวสูง จะเห็นบ้านเรือน กิจกรรม และความสวยงามของทิวเขา จากสองข้างทาง