การล่องเรือเชียงของ เชียงราย ไป เมืองหลวงพระบาง

http://go-lao.com/map/chiangkhong-lao-map.html
การล่องเรือจากเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปเมืองหลวงพระบาง  จากชายแดน ข้ามสะพานมิตรภาพ ไปยังห้วยทราย ล่องเรือตามน้ำ ของแม่น้ำโขง ถ้าในช่วงที่น้ำสูง จะใช้เวลา 9-10 ชม. ก็จะถึงเมืองหลวงพระบาง แต่ถ้าช่วงน้ำน้อย อาจจะใช้เวลามากกว่า 15 ชม. ที่เดียว ด้วยระยะทาง มากกว่าา 295 กิโลเมตรตาม แม่น้ำโขง จนถึงเมืองหลวงพระบางระหว่างทาง เราจะผ่านแก่งหลายแก่ง และผ่านโครงการเขื่อนกันแม่น้ำโขง ทางเลือกการเดินทางด้วยเรือ เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีเวลา เที่ยว หลวงพระบาง มากกว่า 4 คืน